A pioneer in healthcare

Aperol

Самото име кажува се: Аперол е перфектен аперитив. Јарко портокалова боја, има уникатен вкус, благодарение на тајниот рецепт, кој никогаш не бил сменет, со инфузија на слектирани состојки, вклучително горки и благи портокали и многу други тревки и корења, искомбинирани до совршен сооднос.