A pioneer in healthcare

Wild Turkey Kentucky Bourbon

Да расчистиме нешто- секој бурбон е виски, но не сите вискија се бурбони. Бурбонот има посилен вкус и е поблаг во однос на другите вискија. Тоа е поради што е дестилат на една клучна состојка: пченката. Бурбонот е национален пијалок на Америка и 95% од бурбоните, потекнуваат од Кентаки.
Па да, бурбонот е виски- најдобриот вид на виски.
За да се нарече бурбонот Кентаки бурбон виски, мора да е стареено во нови јагленисани дабови буриња, најмалку две години и мора да биде произведено во Кентаки